CHICKEN KATSU TARE

CHICKEN KATSU TARE
Rp. 35.000

Contains :

Chicken

Chicken

Composition :

Rice Bowl Chicken katsu menu with Teriyaki Tare and Nori sauce topping

+ Order